Përmbajtja e Projektit

Lobby

Secila kullë banimi do të ketë Lobby të mobiluar për të krijuar një kënd të pritjes me sipërfaqe 65-80 m2, ku banorët do të mund të zhvillojnë takime pa pasur nevojë që ta shqetësojnë rehatinë e familjes brenda në banesë.

Qasja do jetë posaçërisht e lehtë edhe për personat me aftësi të        kufizuara, të cilët do të mund të lëvizin lirshëm dhe pa pengesa në çdo pjesë të objektit si brenda ashtu edhe në ambientet e jashtme.

01

Pjesa e Lobby-t do të mobilohet për të krijuar një kënd të pritjes, ku banorët e secilës ndërtesë mund të zhvillojnë takime.

02

Ndërsa, në veçanti ndërtesa nr. 4, në Lobby-n e saj, përveç këndit të pritjes, do të ketë edhe këndin e informacionit - recepsionit, që do të jetë në shërbim të të gjithë banorëve.

Lobby 7 (1)
47

03

Qasjet e banorëve në ndërtesa do të mbikëqyren me sistem digjital të kontrollimit të hyrjeve, që do të thotë banorët e një ndërtese nuk do të kenë qasje në shkallët, ashensorët dhe Lobby-t e ndërtesës tjetër.

04

Një ndër elementet më të rëndësishme në një kompleks banimi është komunikimi, vijat e lëvizjeve, dhe organizimi i tyre në drejtime dhe pozicione të natyrshme, e kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien dhe kualitetin e përgjithshëm të jetës brenda një komuniteti të vogël.

01

Pjesa e Lobby-t do të mobilohet për të krijuar një kënd të pritjes, ku banorët e secilës ndërtesë mund të zhvillojnë takime.

02

Ndërsa, në veçanti ndërtesa nr. 4, në Lobby-n e saj, përveç këndit të pritjes, do të ketë edhe këndin e informacionit - recepsionit, që do të jetë në shërbim të të gjithë banorëve.

Lobby 7 (1)

Qasjet e banorëve në ndërtesa do të mbikëqyren me sistem digjital të kontrollimit të hyrjeve, që do të thotë banorët e një ndërtese nuk do të kenë qasje në shkallët, ashensorët dhe Lobby-t e ndërtesës tjetër.

03

Një ndër elementet më të rëndësishme në një kompleks banimi është komunikimi, vijat e lëvizjeve, dhe organizimi i tyre në drejtime dhe pozicione të natyrshme, e kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien dhe kualitetin e përgjithshëm të jetës brenda një komuniteti të vogël.

04

47