Përmbajtja e Projektit

Parkingjet

Sipas kërkesës së investitorëve, projektuesit e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” kanë paraparë organizimin e parkingjeve nëntokësore në atë mënyrë që të plotësojnë kërkesat e banuesve, shfrytëzuesve dhe vizitorëve. Duke marrë parasysh faktin se në ditët e sotme, sidomos në Prishtinë, secili person ka nevojë për një veturë personale në mënyrë që të lëvizë më lehtë në kryeqytet dhe më larg për t’i kryer punët e tij, ne kemi menduar edhe për këtë gjë, duke i ofruar nje vend parkim te perfshire ne cmimin e baneses. Pervec kesaj cdo banore ka mundesi te blej edhe garazhen e dyte apo edhe te trete.

01

Të gjitha parkingjet janë nëntokësore dhe lehtësisht të shfrytëzueshme. Çdo njësi banesore i ka nga dy vend-parkingje dhe secila ndërtesë do të ketë së paku nga gjashtë vend-parkingje vetëm.

02

Vlerë e shtuar e këtij kompleksi të banimit është edhe planifikimi që i është bërë kësaj pjese nëntokësore. Përveç sigurisë së veturave janë menduar lehtësi edhe për mysafirët e banorëve.

01

Të gjitha parkingjet janë nëntokësore dhe lehtësisht të shfrytëzueshme. Çdo njësi banesore i ka nga dy vend-parkingje dhe secila ndërtesë do të ketë së paku nga gjashtë vend-parkingje vetëm

02

Vlerë e shtuar e këtij kompleksi të banimit është edhe planifikimi që i është bërë kësaj pjese nëntokësore. Përveç sigurisë së veturave janë menduar lehtësi edhe për mysafirët e banorëve.

03

Si askund tjetër, në secilën ndërtesë banimi në International Residence ekzistojnë vende të rezervuara edhe për parkimin e veturave të vizitorëve.

04

Është planifikuar, që secila ndërtesë banimi t’i ketë së paku gjashtë vend- parkingje për mysafirët.

Si askund tjetër, në secilën ndërtesë banimi në International Residence ekzistojnë vende të rezervuara edhe për parkimin e veturave të vizitorëve.

03

Është planifikuar, që secila ndërtesë banimi t’i ketë së paku gjashtë vend- parkingje për mysafirët. .

04

Garage (7) (1) (1)

05

Për çdo 30 m² afarizëm është projektuar një vend-parking.
Dimensionet e rrugëve brenda garazheve janë me gjerësi standarde që mundësojnë lëvizje dhe parkim të lehtë, ndërsa madhësitë e vend- parkingjeve kanë dimensione standarde 2.5x5.0m.

06

Vendparkingje te dedikuara per Spa, pishine, kopsht, market dhe te gjitha fasilitetet sipas standardeve.

05

Për çdo 30 m² afarizëm është projektuar një vend-parking.
Dimensionet e rrugëve brenda garazheve janë me gjerësi standarde që mundësojnë lëvizje dhe parkim të lehtë, ndërsa madhësitë e vend- parkingjeve kanë dimensione standarde 2.5x5.0m.

06

Të gjitha parkingjet janë të organizuara në katet nëntokësore dhe nuk do të ketë asnjë parking mbitokësor.

Garage (7) (1) (1)

PAMJA 3D