Përmbajtja e Projektit

Afarizmi

Afarizmi si hapësire e rëndësishme brenda kompleksit, lehtëson dhe pasuron jetën e banorëve, por jep edhe mundësi për zgjerimin e bizneseve të ndryshme, në varësi të veprimtarive.

Hapësira e afarizmit do të ketë bankë, barnatore, furrë buke, lokale dhe çdo veprimtari që nuk do të prish qetësinë e lagjes.

Hapësira për afarizëm është projektuar për të ushtruar veprimtari biznesi të nevojshme apo shërbime të ngjashme të pa zhurmshme për banorët.

01

Përveç banorëve të INTERNATIONAL RESIDENCE, në hapësirën për afarizëm do të kenë qasje edhe qytetarët e tjerë, por me një hyrje krejtësisht të veçantë të jashtme.

02

Një hyrje kah rruga “Nekibe Kelmendi” është hyrje në parkingun e projektuar ekskluzivisht për nevojat e afarizmit.

01

Përveç banorëve të INTERNATIONAL RESIDENCE, në hapësirën për afarizëm do të kenë qasje edhe qytetarët e tjerë, por me një hyrje krejtësisht të veçantë të jashtme.

02

Një hyrje kah rruga “Nekibe Kelmendi” është hyrje në parkingun e projektuar ekskluzivisht për nevojat e afarizmit.

03

Prania e hapësirës afariste brenda kompleksit do të jetë një vlerë e shtuar që do t’u kursejë shumë kohë dhe energji sidomos banorëve, sepse do të kenë gjithçka që iu duhet brenda zonës së banimit.

04

Në INTERNATIONAL RESIDENCE ju do të jetoni si në një qytezë praktike.
Duke përjashtuar bizneset e zhurmshme, gjithçka tjetër që i duhet një familjeje do ta keni afër jush pa e ndier nevojën për t’u larguar nga aty.

Prania e hapësirës afariste brenda kompleksit do të jetë një vlerë e shtuar që do t’u kursejë shumë kohë dhe energji sidomos banorëve, sepse do të kenë gjithçka që iu duhet brenda zonës së banimit.

03

Prania e hapësirës afariste brenda kompleksit do të jetë një vlerë e shtuar, e cila do t’u kursejë shumë kohë dhe energji sidomos banorëve, të cilët do të kenë gjithçka që ju duhet brenda zonës së banimit Në INTERNATIONAL RESIDENCE ju do të jetoni si në një qytezë praktike.
Duke përjashtuar bizneset e zhurmshme, gjithçka tjetër që i duhet një familjeje do ta keni afër jush pa e ndier nevojën për t’u larguar nga aty.

04