Përmbajtja e Projektit

Kopshti i fëmijëve

Për trafikun e rënduar rrugor dhe kolonat e gjata në Prishtinë tashmë e dinë të gjithë, sidomos në orët e hershme të mëngjesit dhe gjatë orëve të pasdites e mbrëmjes, pra kur fillon dhe mbaron orari i zakonshëm i punës dhe i çerdheve e kopshteve për fëmijë.

Jemi të vetëdijshëm edhe për stresin dhe shqetësimet që përjetojnë prindërit në rutinën e tyre të përditshme kur duhet t’i    dërgojnë fëmijët deri në çerdhe për të vazhduar më pas edhe te lokacioni i punës së tyre. Kjo merr shumë energji dhe ndikon   negativisht në mbarëvajtjen e vazhdimit të ditës.

Kopshti i fëmijëve në International Residence do të trajtohet me shumë kujdes dhe do je jete një institucion edukativo-arsimor i mirëfilltë, aktiviteti profesional i të cilit do të mbështetet në lojën, këndimin dhe në aktivitetet praktike te fëmijëve siç janë vizatimi dhe ndërveprimi shoqëror si pjesë e përgatitjes së fazës së kalimit nga shtëpia në shkollë.

01

Kopshti i vendosur në ndërtesën 5, me sipërfaqe prej 1,042 m², do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë

02

Kopshti i Fëmijëve do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë, sepse hapësira e dedikuar për këtë kopsht ofron ambient që vetëm institucionet serioze mund të kualifikohen për zhvillim dhe shfrytëzim të kësaj hapësire.

KOPSHTI I FËMIJËVE

01

Kopshti i vendosur në ndërtesën 5, me sipërfaqe prej 1,042 m², do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë

02

Kopshti i Fëmijëve do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë, sepse hapësira e dedikuar për këtë kopsht ofron ambient që vetëm institucionet serioze mund të kualifikohen për zhvillim dhe shfrytëzim të kësaj hapësire.

KOPSHTI I FËMIJËVE

Kjo hapësirë e dedikuar, përveç ambienteve të brendshme, do të ketë në dispozicion oborrin e saj për aktivitete të fëmijëve, përkatësisht këndin e lojrave.

03

Kur kemi ideuar kopshtin, patjetër që kemi menduar edhe për prindërit, me ç’rast janë projektuar edhe parkingjet nëntokësore, të dedikuara për prindërit apo shoqëruesit e fëmijëve.

04

03

Kjo hapësirë e dedikuar, përveç ambienteve të brendshme, do të ketë në dispozicion oborrin e saj për aktivitete të fëmijëve, përkatësisht këndin e lojrave.

04

Femijet e kopshtit tone do te kene aktivitete te ndryshme profesionale gjithashtu aktivitete fizike ne ambiente te hapura si dhe qasjen ne pishinen e dedikuar per femijet e kopshtit me te gjitha kushtet dhe standardet per keto grupmosha.