Marrëveshjet me banka

International Residence ka arritur marëveshje me disa nga bankat më të njohura në vend, duke ju ofruar mundësinë për të blerë banesën tuaj të ëndërrave. Nëpërmjet këtyre partneriteteve të reja, mund të përfitoni nga shumë avantazhe dhe kushte të favorshme për financimin e blerjes së banesës.

Marrëveshjet me banka Për diasporën

Interesi – 3.9% fixe per 5 vitet e para, pas 5 viteve zbret ne 3.3% dhe i shtohet Euribori.

Pjesemarrja – 20%

Maturiteti    15 vite

Dokumentet e nevojshme:

 • Leternjoftimi/pasaporta per kredimarresin dhe bashkekredimarresin,
 • Kontratat e punës per kredimarresin dhe bashkekredimarresin,
 • Gjendja e llogarise bankare per 6 muajt e fundit nga banka permes se cilës pranoni pagen ju dhe bashkekredimarresin (nese pagat i pranoni ne ndonje banke tjeter),
 • Ndalesa Administrarive mbi pagen
 • Pelqimi per qasje ne Regjistrin e Kredive te Kosoves
 • Parakontrata e noterizuar e shitblerjes.

Deri në

15vite

Maturitet

Norma e interesit

3.9%

Pjesëmarrje

20%

Marrëveshjet me banka KLIENT VENDOR

Interesi – 3.9 % fixe per 5 vitet e para, pas 5 viteve zbret ne 3.3% dhe i shtohet Euribori.

Pjesemarrja – 20% – Maturiteti 30 vite

Pjesemarrja – 0 % –  Maturiteti 15 vite 

Dokumentet e nevojshme:

 • Leternjoftimi/pasaporta per kredimarresin dhe bashkekredimarresin,
 • Kontratat e punës per kredimarresin dhe bashkekredimarresin,
 • Gjendja e llogarise bankare per 6 muajt e fundit nga banka permes se cilës pranoni pagen ju dhe bashkekredimarresin (nese pagat i pranoni ne ndonje banke tjeter),
 • Ndalesa Administrarive mbi pagen
 • Pelqimi per qasje ne Regjistrin e Kredive te Kosoves
 • Parakontrata e noterizuar e shitblerjes.

Deri në

30vite

Maturitet

Norma e interesit

3.9%

Duke filluar nga

0%

Pjesëmarrje

*

Kalkulatori i Kredisë

Document

Shuma e kredisë

Maturiteti (muaj)

M

Norma e interesit

%

Kësti mujor:

0.00

Pjesëmarrja:

0.00