Përmbajtja e Projektit

privatësia

Një nga faktorët më të mëdhenj që i bën njerëzit të hezitojnë të zgjedhin banesën në vend të shtëpisë, është PRIVATËSIA.

Apartamentet zakonisht përshkruhen si hapësira të vogla, të ngushta ku fqinjët mund të shikojnë në shtëpinë tuaj dhe ku privatësia është një luks i rrallë. Megjithatë, këto imazhe po i mbetën së shkuarës, sepse projekti ynë i   ka kushtuar vëmendje të veçantë kësaj çështjeje.

Arkitektët tanë i kanë dhënë rëndësi parësore privatësisë sepse është kërkesë paraprake e shumicës së blerësve të banesave tona.

01

Në kompleksin tonë nuk ka ballkone pranë njëri-tjetrit. Lënia e ballkoneve të hapura është një mënyrë e shkëlqyer për ta lejuar dritën natyrore dhe ajrin e pastër brenda banesës tuaj. Megjithatë, nëse ballkoni i fqinjit përballë është afër tuajit, atëherë ka shumë të ngjarë që ballkonin ta mbani të mbyllur.

02

Në INTERNATIONAL RESIDENCE është treguar kujdes i përpiktë për të siguruar që çdo ballkon të përfitojë sa më shumë pamje natyrore nga dritaret e sidomos kur hapni dyert e ballkonit tuaj.

AKUSTIKA

03

Zhurmat janë zakonisht shqetësim i shumicës së banorëve që jetojnë në komplekse banesore. Por, kjo nuk do të ndodhë në “INTERNATIONAL RESIDENCE”, sepse ne do përdorim mure ndarëse të thata shumështresore, të cilat e kanë koeficientin më të lartë akustik, duke filluar nga 54 db në 72 db, në varësi nga funksioni i murit.

04

Ndarja brenda njësisë është bërë me mure shumështresore që kanë koeficient me të ulët akustik, por që janë komode dhe nuk lejojnë depërtimin e zhurmës. Në banesat e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të instalohen dritare me izolime speciale për zvogëlimin e depërtimit të tingujve të padëshirueshëm dhe të çdo zhurme tjetër nga jashtë.

05

Përveç mureve, për çështjen e akustikës është menduar edhe në pjesën e dyshemesë, pra mes katesh, ku do të punohet edhe shtresa për izolim termik dhe akustik me trashësi minimale 5 cm.

06

Si përfundim, kompleksi ynë banesor ofron mbrojtje akustike nga të gjitha anët e banesës suaj, e kjo do të thotë se ju nuk do të ndiheni të kufizuar në lëvizje apo prej zërimit/akustikës brenda ambientit privat. Ky fakt ju jep rehati si juve ashtu edhe fqinjëve sepse nuk do cenohet privatësia e asnjërit prej jush.

01

Në kompleksin tonë nuk ka ballkone pranë njëri-tjetrit. Lënia e ballkoneve të hapura është një mënyrë e shkëlqyer për ta lejuar dritën natyrore dhe ajrin e pastër brenda banesës tuaj. Megjithatë, nëse ballkoni i fqinjit përballë është afër tuajit, atëherë ka shumë të ngjarë që ballkonin ta mbani të mbyllur.

02

Në INTERNATIONAL RESIDENCE është treguar kujdes i përpiktë për të siguruar që çdo ballkon të përfitojë sa më shumë pamje natyrore nga dritaret e sidomos kur hapni dyert e ballkonit tuaj.

AKUSTIKA

Zhurmat janë zakonisht shqetësim i shumicës së banorëve që jetojnë në komplekse banesore. Por, kjo nuk do të ndodhë në “INTERNATIONAL RESIDENCE”, sepse ne do përdorim mure ndarëse të thata shumështresore, të cilat e kanë koeficientin më të lartë akustik, duke filluar nga 54 db në 72 db, në varësi nga funksioni i murit.

03

Ndarja brenda njësisë është bërë me mure shumështresore që kanë koeficient me të ulët akustik, por që janë komode dhe nuk lejojnë depërtimin e zhurmës. Në banesat e kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të instalohen dritare me izolime speciale për zvogëlimin e depërtimit të tingujve të padëshirueshëm dhe të çdo zhurme tjetër nga jashtë.

04

3 (3)

05

Përveç mureve, për çështjen e akustikës është menduar edhe në pjesën e dyshemesë, pra mes katesh, ku do të punohet edhe shtresa për izolim termik dhe akustik me trashësi minimale 5 cm.

06

Si përfundim, kompleksi ynë banesor ofron mbrojtje akustike nga të gjitha anët e banesës suaj, e kjo do të thotë se ju nuk do të ndiheni të kufizuar në lëvizje apo prej zërimit/akustikës brenda ambientit privat. Ky fakt ju jep rehati si juve ashtu edhe fqinjëve sepse nuk do cenohet privatësia e asnjërit prej jush.