Përmbajtja e Projektit

Marketi i lagjes

Në kuadër të objektit 4, në nivelin e suterrenitgjendet hapësira e destinuar për marketin.

Me qasje të drejtpërdrejtë nga ashtë, me lidhje vertikale me pjesën e afarizmit në përdhese dhe me lidhje direkte horizontale me garazhet, ky market ndodhet në boshtin më të përshtatshëm për komunikim dhe për qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

Harrods Fresh Market Hall _ David Collins Studio

01

Për shkak të positës së favorshme, marketi do të krijojë qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

02

Për këtë market janë dedikuar 10 vend parkingje të jashtme, të cilat do të jenë në shërbim të vizitorëve.

Për shkak të positës së favorshme, marketi do të krijojë qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

01

Për këtë market janë dedikuar 10 vend parkingje të jashtme, të cilat do të jenë në shërbim të vizitorëve.

02

ᴇᴍʙᴀʀᴀᴢᴏ ɴᴏ ᴘʟᴀɴᴇᴀᴅᴏ [ʏᴏᴏɴᴍɪɴ]_ (CANCELADA)