Objekti Uncategorized

Të lira:

X

Njësia 2500

Numër

2500

Kati

2

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

200.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 2500

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

240.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 101

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

223.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

275.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

222.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

278.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 106

X

Njësia 107

Numër

107

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

248.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 107

X

Njësia 108

Numër

108

Kati

1

Tipi

2+2 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

289.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 108

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

244.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 202

X

Njësia 206

Numër

206

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

141.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 206

X

Njësia 207

Numër

207

Kati

2

Tipi

4+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

221.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 207

HyrjaTipiSipërfaqja (Bruto)Terasa e gjelbërt
2500 3+1 TIPI A 200.9 m2 -
101 2+1 TH 240.4 m2 -
103 2+1 TH 223.8 m2 -
104 2+1 TH 275.4 m2 -
105 2+1 TH 222.5 m2 -
106 3+1 TH 278.7 m2 -
107 3+1 TH 248.5 m2 -
108 2+2 TH 289.9 m2 -
202 2+1 TH 244.4 m2 -
206 2+1 LOFT 141.5 m2 -
207 4+1 LOFT 221.7 m2 -