Objekti 1

Të lira:

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

112.1

Sipërfaqja

209.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 101

X

Njësia 102

Numër

102

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

245.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 102

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

187

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

191.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

185.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

153.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 106

X

Njësia 201

Numër

201

Kati

2

Tipi

3+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

213.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 201

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

148.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 202

X

Njësia 203

Numër

203

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

148.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 203

X

Njësia 204

Numër

204

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

148.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 204

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

251.6

Sipërfaqja

230.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

89.7

Sipërfaqja

203.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

140.2

Sipërfaqja

200.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

71.8

Sipërfaqja

216.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 502

X

Njësia 503

Numër

503

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 503

X

Njësia 504

Numër

504

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

209.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 504

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 602

X

Njësia 603

Numër

603

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 603

X

Njësia 604

Numër

604

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 604

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 702

X

Njësia 703

Numër

703

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 703

X

Njësia 704

Numër

704

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

209.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 704

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 802

X

Njësia 803

Numër

803

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 803

X

Njësia 804

Numër

804

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 804

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

3+1 PH 1

Terasa

55

Sipërfaqja

311.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 901

X

Njësia 902

Numër

902

Kati

9

Tipi

3+1 PH 1

Terasa

54.8

Sipërfaqja

317.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 902

X

Njësia 1001

Numër

1001

Kati

1

Tipi

3+1 PH

Terasa

34.7

Sipërfaqja

193.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 1001

X

Njësia 1002

Numër

1002

Kati

1

Tipi

3+1 PH

Terasa

34.7

Sipërfaqja

193.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 1002

HyrjaTipiSipërfaqja (Bruto)Terasa e gjelbërt
101 3+1 TH 209.6 m2 112.1m2
102 2+1 TH 245.6 m2 -
103 2+1 TH 187 m2 -
104 2+1 TH 191.7 m2 -
105 2+1 TH 185.1 m2 -
106 2+1 TH 153.3 m2 -
201 3+1 LOFT 213.2 m2 -
202 2+1 LOFT 148.6 m2 -
203 2+1 LOFT 148.6 m2 -
204 2+1 LOFT 148.1 m2 -
301 3+1 TIPI A 230.9 m2 251.6m2
302 3+1 TIPI A 203.1 m2 89.7m2
303 3+1 TIPI A 200.7 m2 140.2m2
304 3+1 TIPI A 216.9 m2 71.8m2
401 3+1 TIPI A 210 m2 -
402 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
403 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
404 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
501 3+1 TIPI A 212.6 m2 -
502 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
503 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
504 3+1 TIPI A 209.8 m2 -
601 3+1 TIPI A 210 m2 -
602 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
603 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
604 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
701 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
702 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
703 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
704 3+1 TIPI A 209.8 m2 -
801 3+1 TIPI A 210 m2 -
802 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
803 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
804 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
901 3+1 PH 1 311.6 m2 55m2
902 3+1 PH 1 317.8 m2 54.8m2
1001 3+1 PH 193.4 m2 34.7m2
1002 3+1 PH 193.3 m2 34.7m2