Objekti 5

Të lira:

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

182.35

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 101

X

Njësia 102

Numër

102

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

234.53

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 102

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

221.92

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

250.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

213.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

222.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 106

X

Njësia 201

Numër

201

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

259.7

Sipërfaqja

134.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 201

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

1+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

109

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 202

X

Njësia 203

Numër

203

Kati

2

Tipi

1+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

90.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 203

X

Njësia 204

Numër

204

Kati

2

Tipi

1+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

105.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 204

X

Njësia 205

Numër

205

Kati

2

Tipi

1+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

130.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 205

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

103.8

Sipërfaqja

207.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

43.6

Sipërfaqja

210.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

277

Sipërfaqja

200.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

126.8

Sipërfaqja

205.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

205.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

200.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

200.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

187.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

152.6

Sipërfaqja

266.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

105

Sipërfaqja

243.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 502

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

17.9

Sipërfaqja

245.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

17.7

Sipërfaqja

230.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 602

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

15.2

Sipërfaqja

227.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

15

Sipërfaqja

212.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 702

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

17.9

Sipërfaqja

207.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

17.7

Sipërfaqja

206.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 802

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

3+1 PH/2

Terasa

60.2

Sipërfaqja

244.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 901

X

Njësia 902

Numër

902

Kati

9

Tipi

3+1 PH/2

Terasa

60.1

Sipërfaqja

244.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 902

HyrjaTipiSipërfaqja (Bruto)Terasa e gjelbërt
101 2+1 LOFT 182.35 m2 -
102 3+1 TH 234.53 m2 -
103 2+1 TH 221.92 m2 -
104 2+1 TH 250.9 m2 -
105 2+1 TH 213.9 m2 -
106 2+1 TH 222.1 m2 -
201 2+1 LOFT 134.7 m2 259.7m2
202 1+1 LOFT 109 m2 -
203 1+1 LOFT 90.4 m2 -
204 1+1 LOFT 105.4 m2 -
205 1+1 LOFT 130.8 m2 -
301 3+1 TIPI A 207.8 m2 103.8m2
302 3+1 TIPI A 210.7 m2 43.6m2
303 3+1 TIPI A 200.7 m2 277m2
304 3+1 TIPI A 205.6 m2 126.8m2
401 3+1 TIPI A 205.7 m2 -
402 3+1 TIPI A 200.7 m2 -
403 3+1 TIPI A 200.9 m2 -
404 3+1 TIPI A 187.8 m2 -
501 3+1 266.2 m2 152.6m2
502 3+1 243.2 m2 105m2
601 3+1 245.7 m2 17.9m2
602 3+1 230.8 m2 17.7m2
701 3+1 227.8 m2 15.2m2
702 3+1 212.8 m2 15m2
801 3+1 207.7 m2 17.9m2
802 3+1 206.8 m2 17.7m2
901 3+1 PH/2 244.2 m2 60.2m2
902 3+1 PH/2 244.2 m2 60.1m2