Objekti 7

Të lira:

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

243.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

90.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

142.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

220.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 106

X

Njësia 206

Numër

206

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

138.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 206

X

Njësia 207

Numër

207

Kati

2

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

112.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 207

X

Njësia 001

Numër

001

Kati

0

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

151.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 001

X

Njësia 002

Numër

002

Kati

0

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

125.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 002

X

Njësia 003

Numër

003

Kati

0

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

182.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 003

X

Njësia 004

Numër

004

Kati

0

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

179.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 004

X

Njësia 005

Numër

005

Kati

0

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

147.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 005

X

Njësia 006

Numër

006

Kati

0

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

122.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 006

X

Njësia 007

Numër

007

Kati

0

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

171

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 007

X

Njësia 1001

Numër

1001

Kati

1

Tipi

Penthouse

Terasa

50.5

Sipërfaqja

218.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 1001

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

180.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 101

X

Njësia 102

Numër

102

Kati

1

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

176.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 102

X

Njësia 201

Numër

201

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

181.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 201

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

130.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 202

X

Njësia 205

Numër

205

Kati

2

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

220.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 205

X

Njësia 405

Numër

405

Kati

4

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

88.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 405

X

Njësia 406

Numër

406

Kati

4

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

160.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 406

X

Njësia 204

Numër

204

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

141.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 204

X

Njësia 203

Numër

203

Kati

2

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

90.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 203

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

213.6

Sipërfaqja

216.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

47.14

Sipërfaqja

208.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

200.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

101.1

Sipërfaqja

205.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

170.0

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

86.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

160.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

164.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

194.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

246.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 502

X

Njësia 503

Numër

503

Kati

5

Tipi

4+1

Terasa

84.9

Sipërfaqja

257.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 503

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

193

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

224.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 602

X

Njësia 603

Numër

603

Kati

6

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

237.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 603

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

193.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

204.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 702

X

Njësia 703

Numër

703

Kati

7

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

217.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 703

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 802

X

Njësia 803

Numër

803

Kati

8

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

194.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 803

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

Penthouse

Terasa

227.5

Sipërfaqja

304.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 901

HyrjaTipiSipërfaqja (Bruto)Terasa e gjelbërt
103 3+1 243.2 m2 -
104 1+1 90.6 m2 -
105 2+1 142.5 m2 -
106 4+1 220.3 m2 -
206 2+1 138.1 m2 -
207 1+1 112.7 m2 -
001 2+1 151.7 m2 -
002 1+1 125.5 m2 -
003 3+1 182.9 m2 -
004 2+1 179.4 m2 -
005 2+1 147.8 m2 -
006 2+1 122.2 m2 -
007 3+1 171 m2 -
1001 Penthouse 218.6 m2 50.5m2
101 2+1 180.5 m2 -
102 3+1 176.5 m2 -
201 2+1 181.4 m2 -
202 2+1 130.1 m2 -
205 4+1 220.2 m2 -
405 1+1 88.1 m2 -
406 2+1 160.2 m2 -
204 2+1 141.5 m2 -
203 1+1 90.7 m2 -
301 3+1 216.8 m2 213.6m2
302 3+1 208.9 m2 47.14m2
303 3+1 200.7 m2 -
304 3+1 205.5 m2 101.1m2
401 3+1 170.0 m2 -
402 1+1 86.7 m2 -
403 2+1 160.8 m2 -
404 2+1 164.2 m2 -
501 2+1 194.8 m2 -
502 3+1 246.1 m2 -
503 4+1 257.5 m2 84.9m2
601 2+1 193 m2 -
602 3+1 224.8 m2 -
603 4+1 237.9 m2 -
701 2+1 193.1 m2 -
702 3+1 204.6 m2 -
703 4+1 217.7 m2 -
801 2+1 185.3 m2 -
802 3+1 185.9 m2 -
803 4+1 194.4 m2 -
901 Penthouse 304.2 m2 227.5m2